Visagino kultūros centras ir Europos informacijos centras
Miesto simbolis – Gervė
Paminklinis miesto akmuo
Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapijos bažnyčia
Akvariumų salonas
Visagino stačiatikių parapijos Jono Krikštytojo gimimo cerkvė
Visagino stačiatikių parapijos Šv. Panteleimono cerkvė
Etnografijos ir mokyklos istorijos muziejus
Liaudėnų žirgynas (asociacija „Baltasis mustangas“)
Ignalinos atominės elektrinės informacijos centras
Poilsio aikštelė Šaškų kaime
Čeberakų, Pasamanės piliakalnis, vad. Bažnyčiakalniu
Senoji Magūnų kaimo koplytėlė
Kalviškių kaimo paminklas, skirtas Vytautui Didžiajam
Lapušiškės, Sausalio pilkapynas, vad. Žuvėdų kapais
Kukuižės ežero pažintinis takas
Visagino ežero pakrantė, sporto ir pramogų zona
Pažintinis Visagino kūrimosi istorijos takas-maršrutas
Projektas „Pažintinis Visagino kūrimosi istorijos takas-maršrutas“ įgyvendintas pagal 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-0-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

loading