Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31140 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Konkursai

ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS
 
Visagino savivaldybės administracija skelbia Atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursą. Projektai konkursui teikiami iki 2018 m. balandžio 20 d. 16.30 val. konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 400 Eur.

Prioritetas bus teikiamas projektams:
- kurie įtrauks socialinę atskirtį patiriantį, mažiau galimybių turintį jaunimą, nedirbantį, nesimokantį, ilgalaikėse mokymo programose nedalyvaujantį ir darbo neieškantį (neregistruotą darbo biržoje) jaunimą;
- kuriuos įgyvendinant bus sukurti efektyvūs jaunimo informavimo ir konsultavimo mechanizmai - kuriuos teikiančios organizacijos bus pasitvirtinusios metinius atvirojo darbo su jaunimu veiklos planus (pridedami prie projekto paraiškos).

Papildoma informacija teikiama el. paštu laimonas.abarius@visaginas.lt, tel. (8 386) 34 476.
 
STARTUOJA ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTAS „SAVANORYSTĖ – NAUDA TAU IR KITIEMS“

Atviras darbas su jaunimu yra populiarus ne tik Europoje ir Lietuvoje.
Savanorystė – įvairaus amžiaus žmonių, kure laisva valia skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės naudai, atliekama veikla, už kurią nėra gaunamas piniginis atlygis.
Projektas vyks 2017 m. rugsėjo 18 d. – gruodžio 10 d. VKN atvirame centre (Sedulinos al. 49).

Projekto tikslas - suteikti VKN atviro centro dalyviams teorinių žinių apie Savanorystės judėjimą bei išbandyti save praktinėse veiklose.

Projekte yra numatytos šios veiklos:
- 3 informaciniai seminarai savanorystės tematika;
- 2 susitikimai – praktikumai;
- jaunuolių anketinė apklausa apie savanorystę;
- Savanorystės logotipų konkursas ir sukurtų darbų paroda VKN;
- Finalinė projekto akcija per Tarptautinės savanorių dienos minėjimą.

Projektą įgyvendina Visagino kūrybos namai. Projektą finansuoja Visagino savivaldybės administracija.

LIETUVOS IR UKRAINOS MAINŲ TARYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2017 METAIS KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus skelbia Lietuvos ir Ukrainos mainų tarybos (toliau – Mainų taryba) projektų finansavimo 2017 metais konkursą.
Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.
Konkurso būdu finansuotinos veiklos: jaunimo mainai ir kitokie jaunimo projektai (mokymai, seminarai, susitikimai, konferencijos, diskusijos, parodos ir plenerai, pažintiniai vizitai, informaciniai projektai).
Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant:
1.organizuoja veiklas padedančias identifikuoti, palaikyti ir populiarinti bendrą istorinį ir kultūrinį paveldą jaunimo tarpe, populiarinti UNSECO ir kitų Jungtinių tautų agentūrų tikslus ir programas;
2.organizuoja veiklas, skatinančias Krymo totorių atsikėlimo į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę 620 metų sukakties minėjimą bei domėjimąsi Krymo totorių kultūra, žmogaus teisėmis;
3.populiarina europines vertybes, skleidžia patirtį ir prisideda prie integracijos į euroatlantines struktūras, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimo Europos Sąjungos, NATO ir ESBO rėmuose.

Daugiau informacijos apie konkursą, nuostatus, paraiškos teikimo formas rasite Jaunimo reikalų departamento interneto svetainėje http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/skelbiamos-lietuvos-ir-ukrainos-jaunimo-mainu-tarybos-finansavimo-konkursas-2017-m  

SKELBIAMAS VISAGINO SAVIVALDYBĖS ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Visagino savivaldybės administracija, įgyvendindama Visagino savivaldybės strateginio 2017-2019 m. veiklos plano uždavinį 05.02.01.03 „Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos įgyvendinimas“, skelbia Visagino savivaldybės atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursą.
Projektai teikiami iki 2017 m. birželio 5 d., 16.30 val., konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 400 Eur.
Konkurso tvarkos aprašą (reikalavimai projektų teikėjams, finansavimo sąlygos, projektų paraiškų teikimo tvarka, finansuotinos veiklos, paraiškų teikimo ir vertinimo, sutarties sudarymo ir ataskaitų teikimo formos) skaitykite čia.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas.lt

SKELBIAMAS VISAGINO SAVIVALDYBĖS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ 2017 METŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Visagino savivaldybės administracija, įgyvendindama Visagino savivaldybės strateginio 2017-2019 m. veiklos plano uždavinį 05.01.01.01. „Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas“, skelbia Visagino savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų 2017 metų projektų finansavimo konkursą.
Projektai teikiami iki 2017 m. birželio 5 d., 16.30 val., konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 1200 Eur.
Konkurso tvarkos aprašą (reikalavimai projektų teikėjams, finansavimo sąlygos, projektų paraiškų teikimo tvarka, finansuotinos veiklos, paraiškų teikimo ir vertinimo, sutarties sudarymo ir ataskaitų teikimo formos) rasite čia.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas.lt


ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROJEKTŲ 2017 M. FINANSAVIMO KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-140 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2017 m. kovo 23 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų 2017 m. finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).
Konkurso dokumentai skelbiami internete

Finansavimo konkurso paraiškos ir kiti su konkursu susiję dokumentai yra teikiami per Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą (www.javakis.lt)  (toliau – JAVAKIS). Kaip JAVAKIS užregistruoti organizaciją, kaip suteikti organizacijos nariui teisę pildyti paraišką JAVAKIS ir kaip teisingai pateikti pačią paraišką Konkursui per JAVAKIS informaciją rasite prisegtame dokumente.
Paskutinė paraiškų Konkursui pateikimo data – 2017 m. balandžio 22 d.
2017 m. balandžio 13 d. ir 19 d. nuo 9 iki 16 val. organizuojamos individualios potencialių paraiškų teikėjų konsultacijos dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso paraiškų teikimo klausimų. Vienai organizacijai atsakyti į su Konkurso paraiškų pateikimu kylančius klausimus bus skiriama 30 minučių, todėl planuojančius dalyvauti labai prašome į konsultaciją ateiti turint konkrečius klausimus.
Konsultacijos vyks Departamento patalpose A. Vivulskio g. 5, Vilnius. Registracija yra būtina. Registracija į konsultacijas   
Konkurso klausimais darbo dienomis nuo 13.00 iki 16.00 el. paštu ir telefonu konsultuoja Departamento Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Vyšniauskaitė, tel. (8 5) 2 497 007, el. p. gintare.vysniauskaite@jrd.lt.

JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ 2017 METAIS KONKURSAS 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų 2017 metais konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-18.
Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir miesteliuose, jaunimo problemoms spręsti, jaunimo aktyvumui didinti.
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
• skatinančios jaunimo verslumą;
• skatinančios jaunimo socialinę įtrauktį, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, aktyvumą ir pilietiškumą;
• skatinančios jaunimo saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje, kūrybiškumą;
• ugdančios socialinius jaunimo įgūdžius;
• ugdančios jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius, ypač daug dėmesio skiriant savižudybių prevencijai, psichinei sveikatai;
• vystančios darbą su jaunimu gatvėje ir (ar) mobilų darbą su jaunimu.
Konkursui paraišką gali teikti:
• jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos;
• bendruomeninės organizacijos (toliau – Pareiškėjas).
Finansavimo prioritetai teikiami paraiškoms, kurias įgyvendinant:

• veikla vykdoma savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 30 tūkstančių, į projektą įtraukiant jaunimą, gyvenantį savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 30 tūkstančių;
• jaunimas skatinamas prisidėti prie bendruomeninių organizacijų ir (ar) jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stiprinimo.
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.
Nuostatai ir paraiškos forma http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-jaunimo-r1qv.html
Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2017 m. vasario 17 d. (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.
Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 13.30 val. iki 16.30 val. pareiškėjus konsultuoja ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Lisauskaitė, tel. 8 5 266 8134, el. p. Gintare.Lisauskaite@socmin.lt.

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO JAUNIMO SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2017 METAIS KONKURSAS
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-19.
 
Konkurso tikslas – siekiant spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose ir stiprinti verslo, darbdavių, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą ir veiklų inicijavimą, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, finansuoti projektus, skirtus tarpinstituciniam viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimui skatinti.
 
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
• skatinančios jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą su viešuoju, privačiu ir nevyriausybiniu sektoriais, siekiant skatinti jaunimo socialinę integraciją, profesinį ir laisvalaikio užimtumą bei verslumą;
• kuriančios švietimo įstaigų, bendruomeninių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų ir privataus sektoriaus tinklą, kuris užtikrintų darbo su per anksti iš švietimo įstaigos pasitraukiančiu jaunimu prevenciją ir gerosios patirties sklaidą;
• skatinančios jaunimą įsitraukti į veiklas, ugdančias jaunimo pilietiškumą, socialines ir užimtumo kompetencijas bei socialinę atsakomybę, siekiant užtikrinti žalingų įpročių prevenciją;
• sudarančios sąlygas jaunimui vykdyti savanorišką veiklą;
• kuriomis siekiama plėtoti patyčių ir savižudybių tarp jaunimo prevenciją.
 
Konkursui paraišką gali teikti:
• nevyriausybinės organizacijos;
• jaunimo organizacijos;
• su jaunimu dirbančios organizacijos;
• regioninės jaunimo organizacijų tarybos;
• bendruomeninės organizacijos.
 
Finansavimo prioritetas teikiamas paraiškoms, kurių projektus įgyvendinant:
• veiklos vykdomos savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 50 tūkstančių, ir į projektą įtraukiamas jaunimas, gyvenantis savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 50 tūkstančių;
• projekte numatyta tęsti veiklas, kurios vykdytos prieš teikiant paraišką konkursui.
 
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.
Nuostatai ir paraiškos forma skelbiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-jaunimo-r1qv.html 
Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2017 m. vasario 17 d. (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.
Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 13.30 val. iki 16.30 val. pareiškėjus konsultuoja ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Lisauskaitė, tel. 8 5 266 8134, el. p. Gintare.Lisauskaite@socmin.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-06 09:02:32


 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                      Miesto schema

 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
Vasaris
    2021     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 42729269
Šiandien apsilankė: 4081
Dabar naršo: 163

 

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema