Visagino savivaldybė - Visagino savivaldybės administracijos įgyvendinami projektai

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31140 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Visagino savivaldybės administracijos įgyvendinami projektai

IGNALINOS PROGRAMA

Visagino savivaldybė, siekdama taupyti energetinius išteklius, ir toliau intensyviai investuoja į viešąją infrastruktūrą diegdama energijos efektyvumą didinančias priemones. Vienas efektyviausių būdų mažinti energijos sąnaudas – renovuoti senus pastatus, tuomet galima ne tik gerokai sumažinti šildymo kaštus, bet ir iš esmės pagerinti sąlygas.
Visagino savivaldybė, siekdama taupyti energetinius išteklius ir gerinti vaikų ugdymo ir personalo darbo sąlygas, investuoja į biudžetinių įstaigų atnaujinimą.
 
Projektas „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (4 etapas)“
Siekiant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano tikslo „sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui“ bei vykdant uždavinį „sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione“ per 2017 m. buvo toliau tęsiamas projekto 2D.08/02/VEE.04 „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (4 etapas)“ įgyvendinimas.
Iš viso pagal projektą planuojama modernizuoti (atnaujinti) 12 Visagino savivaldybės viešųjų pastatų. Bendras projekto biudžetas yra 5 082 000 eurų su PVM, projekto įgyvendinimo pradžia 2013 metai. Iki 2017 m. buvo sėkmingai modernizuoti 7 objektai (2015 m. – Visagino kūrybos namų pastatas, esantis Sedulinos al. 49, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pastatas, Visagino rekreacijos paslaugų centro pastatas, esantis Vilties g. 5A, 2016 m. – modernizuoti 4 objektai: Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro pastatas, Visagino socialinių paslaugų centro pastatas, Visagino kultūros centro pastatas „Bangos“ salė, Visagino rekreacijos paslaugų centro pastatas, esantis Draugystės g. 10B.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtas modernizuoti Kultūros centro pastatas, esantis Vilties g. 5. Projekto veiklai „Visagino kultūros centras („Sedulina“ salė Vilties g. 5)“ įgyvendinti 2015 m. gegužės 18 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO63590/2-1797, kurios vertė 600 056,27 Eur. Rangovas – UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. 2015 m. birželio 3 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO65915/5-172, kurios vertė 3 048,48 Eur. 2017 metais darbai buvo baigti.

1 pav. Visagino kultūros centro („Sedulina“) pastato šiltinimo darbai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tačiau 2017 m. dėl išskylusių problemų su rangovais bei teisminių ginčų nebuvo baigti įgyvendinti Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Visagino Draugystės progimnazijos, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos pastatų modernizavimo darbai.
Projekto veiklai „Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato apšiltinimas“ įgyvendinti 2014 m. balandžio 4 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO31443/5-79, kurios vertė 428 672,50 Eur. Rangovas – UAB „Autairas“. 2014 m. gegužės 26 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO26455/5-18, kurios vertė 2 063,04 Eur. Rangos darbai vyko labai vangiai, nesistemiškai. Atsižvelgus į esamą situaciją buvo nuspręsta nutraukti rangos sutartį. 2017 m. buvo atlikti parengiamieji darbai dėl naujo darbų pirkimo.
 
Projekto veiklai „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos pastato apšiltinimas“ (dabar Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija) įgyvendinti 2014 m. gegužės 7 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO35857, kurios vertė 749 308,13 Eur. Rangovas – UAB „Vilstata“. 2014 m. birželio 16 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO37179/5-187, kurios vertė 5 465,12 Eur. 2016 m. pabaigoje darbai pagal projektą jau nevyko, buvo sustabdyti. 2017 m. baigėsi teismo procedūros bei pradėti atlikti parengiamieji darbai dėl naujo darbų pirkimo.
 
Projekto veiklai „Visagino Draugystės mokyklos pastato apšiltinimas“ (dabar Visagino Draugystės progimnazija) įgyvendinti 2014 m. liepos 17 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO40363/5-222, kurios vertė 577 147,01 Eur. Rangovas – UAB „Vilstata“. 2014 m. liepos 31 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO40584/5-222, kurios vertė 4 205,28 Eur. 2017 m. baigėsi teismo procedūros bei pradėti atlikti parengiamieji darbai dėl naujo darbų pirkimo.
 
Projektas „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)“

2017 m. buvo tęsiamas projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)“ Nr. 2B.07/02/VDH.02“ įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama modernizuoti šilumos punktus Visagino miesto II ir III mikrorajonuose. 2017 m. I–II ketvirčiais buvo rengiama ir pagal CPVA pastabas tikslinama darbų techninė specifikacija, rengiami pirkimo dokumentai ir su projektą Įgyvendinančia institucija derinamos pirkimo sąlygos. 2017 m. III ketv. pradžioje pirkimo procedūros buvo pradėtos ir paskelbtas Tarptautinis konkursas Rangovui parinkti. Planuojama, kad šilumos punktų modernizavimo darbai prasidės 2018 m. ir projektas bus įgyvendintas iki 2020 m. III ketvirčio.

„Visagino miesto energinio efektyvumo didinimas daugiabučiuose gyvenamuose namuose“ (programa „Visagino enervizija“)
Įgyvendinant Visagino miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose gyvenamuose namuose programą „Visagino enervizija“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinami 2 namų (Festivalio g. 10, Kosmoso g. 28) modernizavimo darbai bei rengiama paruošiamoji dokumentacija pastatui, esančiam Jaunystės g. 13.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtas modernizuoti pirmasis daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Festivalio g. 10.
 
2 pav. Pirmasis modernizuotas daugiabutis gyvenamasis namas Visagino savivaldybėje

 
 
 
 
 
 

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS PROJEKTAI

Projektas „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“
2013 m. Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės buvo pateiktas investicinis projektas „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“, 2014 m. skirtos lėšos techniniam projektui parengti (36 000 Eur). 2014 m. parengtas Irklavimo bazės įrengimo techninis projektas. Nuo 2015 m. savivaldybės administracija pradėjo Irklavimo bazės Visagino ežero pakrantėje statybos darbus. Darbai finansuojami iš Valstybės investicijų programos. Darbus objekte atlieka UAB „HSC Baltic“, su kuria buvo pasirašyta Rangos sutartis. Darbų vertė – 2,05 mln. Eur. 2017 m. buvo baigti elingo pastato statybos darbai, įrengtos požeminės komunikacijos ir sutvarkyta pakrantė, įrengtas aptvėrimas. Per metus atlikta darbų už 270 tūkst. Eur.


3 pav. Irklavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje vizualizacija ir pradėti darbai
 
 
 

Iš viso pagal techninį projektą planuojama pastatyti 878,16 kv. m sporto bazės pastatą, 137,9 kv. m finišo / starto bokštelį, 601,34 kv. m elingo pastatą, nutiesti visas būtinas komunikacijas ir inžinerinius tinklus, sutvarkyti teritoriją (įrengti privažiavimą, stovėjimo aikštelę (10 stovėjimo vietų), įrengti tvorą, sutvarkyti krantinę – įrengti tribūnas ir pontoninę prieplauką).

Projektas „Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos pastato, adresu Partizanų g. 2/7, modernizavimas“
2017 m. Savivaldybės administracija dalyvavo Švietimo įstaigų modernizavimo programoje, kurios tikslas atnaujinti (modernizuoti) švietimo įstaigas, kad būtų sudarytos sąlygos mažinti energijos sąnaudas pastatuose, gerinti mokymo aplinką ir ugdymo kokybę.
Pagal 2017 m liepos 14 d. finansavimo sutartį Nr. S-413 iš Švietimo įstaigų modernizavimo programos 2017 m. buvo skirta 80 000 Eur. Parengtas 1 investicinis projektas ir įgyvendinti Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos keturių sanitarinių mazgų patalpų, penkių klasių patalpų ir vienos rūbinės modernizavimo (atnaujinimo) darbai už 107 731,70 Eur. Panaudota 71 819,58 programos lėšų ir 35912,12 Eur Visagino savivaldybės biudžeto lėšų.


4 pav. Pagal programą įgyvendinti darbai „Gerosios vilties“ progimnazijoje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI

Projektas „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“
Projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ tikslas – Visagino savivaldybės socialinio būsto fondo didinimas, siekiant aprūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčius teisę į socialinio būsto nuomą. Už projekto įgyvendinimą atsakinga Savivaldybės administracija.
Projekto pagrindinė tikslinė grupė – Visagino mieste gyvenantys asmenys (šeimos), turintys (turinčios) teisę į socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, bei jų šeimos nariai. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos fondų (364 940,27 Eur) ir Visagino savivaldybės administracijos (64 401,23 Eur) lėšomis. Projekto pradžia 2016 m. balandžio mėn., pabaiga – 2020 m. kovo mėn.
Projekto parengiamasis etapas prasidėjo 2016 m. pradžioje. 2016 m. vasario 1 d. pateiktas projekto projektinis pasiūlymas su parengtu investicijų projektu. 2016 m. gegužės 24 d. buvo pateikta paraiška projekto finansavimui gauti. 2016 m. rugsėjo 12 d. buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis. 2016 m. rugsėjo mėn. nupirktos projektavimo sąlygos. Techninį projektą rengia UAB „Svertas“. Šiuo metu jau nupirkti rangos darbai. Rangos darbus atliks UAB „Evikonas“. Projektas bus įgyvendinamas Kosmoso g. 28, Visagine, bendrabučio tipo gyvenamajame name, kuris nuosavybės teise priklauso Savivaldybės administracijai. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti rekonstrukciją pirmame, antrame ir trečiame aukštuose esančiose patalpose, pritaikant jas 25 socialiniams būstams. Atsižvelgiant į ilgiausiai eilėje laukiančius 3 neįgalius asmenis (šeimas), pirmame aukšte esantys 3 butai iš 25-ių numatytų bus pritaikyti pagal specialius neįgaliųjų poreikius.
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pavedimu VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) sustabdė projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ finansavimą ir inicijavo investicijų projekto pervertinimą. Visagino savivaldybės administracija 2017 m. gruodžio 18 d. gavo Finansų ministerijos raštą, kuriame parašyta, kad Finansų ministerija atsižvelgdama į atlikto pervertinimo rezultatus prašo koreguoti investicijų projektą, jame išanalizavus alternatyvą „Turto įsigijimas/pirkimas“. Finansų ministerija informavo, kad finansavimas projektui galės būti atnaujintas tik atlikus aukščiau minėtus veiksmus ir projekto įgyvendinimo pasirinkimą pagrindus sąnaudų ir naudos analizės duomenimis. Investicijų projektas papildytas ir dar kartą atlikta gilesnė turto įsigijimo alternatyvos analizė. Šiuo metu investicijų projektas pateiktas CPVA ir Finansų ministerijai vertinti.

Projektas „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine“
Siekiant sudaryti palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, pagerinant sąlygas investicijų pritraukimui, kurios prisidėtų prie naujų darbo vietų Visagino mieste kūrimo, nuo 2015 metų pagal priemonę „Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ pradėtas įgyvendinti projektas „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine“. Visagine siekiama sukurti pramonės parką plyno lauko investicijoms pritraukti, nes savivaldybėje nėra laisvos, priklausančios savivaldybei žemės, kurią būtų galima išnuomoti investuotojams investicijų projektui įgyvendinti. Miesto teritorijoje turimi nenaudojami pastatai dėl savo dydžio, padėties mieste ir pan. netinkami gamybai, jie tinka tik paslaugoms teikti. Būtent todėl buvo priimtas sprendimas kurti pramonės parką miesto pakraštyje.


5 pav. Būsimo SMART parko teritorija
 


 
Projekto įgyvendinimo metu planuojama išvalyti teritoriją nugriaunant parko veiklai nereikalingus pastatus ir kompleksiškai sutvarkyti aplink esančią teritoriją, atlikti vieno pastato konversiją paverčiant jį moderniu administraciniu pastatu būsimo pramonės parko veiklai vykdyti.
2017 metais vyko pastatų griovimo ir teritorijos valymo darbai. Taip pat buvo parengtas ir suderintas administracinio pastato rekonstrukcijos projektas, atlikta jo ekspertizė ir gautos teigiamos išvados, išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pradėti statybos darbai. Darbus objekte vykdo UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ Planuojama, kad projektas bus įgyvendintas iki 2018 m. III ketv. ir, įsteigus pramonės parką, prasidės II darbų etapas – inžinerinių komunikacijų įrengimas parko teritorijoje ir rinkodara.
Bendra projekto vertė – 1 568,888 tūkst. Eur. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę 07.1.1-CPVA-V-902 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“.

Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“
2017 metais projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimo metu buvo organizuotas Rangos darbų (konteinerių įrengimo ir aikštelių sutvarkymo) pirkimas ir pasirašyta sutartis su UAB „Zarasų automobilių keliai“. Įrangos (pačių konteinerių) pirkimo konkursas neįvyko, nes nebuvo gauta nei vieno tinkančio pasiūlymo, ir konkursas bus skelbiamas pakartotinai patikslinus techninę specifikaciją.
Projekto tikslas – išplėsti Visagino savivaldybės teritorijoje egzistuojančią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kad būtų skatinamas ir užtikrinamas komunalinių atliekų rūšiavimas taip mažinant į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį. Įgyvendinus projektą bus išplėsta ir modernizuota dabartinė komunalinių atliekų tvarkymo sistema Visagino savivaldybėje. Bus įrengta 40 teisės aktus atitinkančių konteinerinių aikštelių miesto teritorijoje, įsigyti ir įrengti 130 antrinių žaliavų surinkimo konteinerių.


6 pav. Pagal projektą planuojami pastatyti antrinių žaliavų surinkimo konteineriai
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekto įgyvendinimas patenkina aktualiausius tikslinių grupių poreikius, tokius, kaip: galimybė visiems vartotojams optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti paslaugą – komunalinių atliekų surinkimą; tinkamų sąlygų atliekų rūšiavimui turėjimas; įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir kokybės reikalavimus atitinkančios paslaugos teikimas; patogi ir estetiškai patraukli gyvenamoji aplinka Visagino savivaldybėje.
Bendra planuojama projekto vertė – 670 569,16 Eur. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Projektas „Visagino g. rekonstrukcija (Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g. bei Visagino g. pėsčiųjų alėjos dangos rekonstrukcija)“
Visagino mieste po smarkaus lietaus dažnai paviršinėmis nuotekomis užtvindoma Visagino g. ir Parko g. sankryža po tiltu ir Veteranų g. (kelias) nuo Parko g. iki Vilties g. Be to, pačios Visagino pėsčiųjų alėjos danga labai prasta ir visiškai sudėvėjo, reikalingas remontas.


7 pav. Visagino gatvės rekonstrukcijos darbai
 
 
 
 
 

Siekiant kompleksiškai išspręsti susidariusias problemas, buvo inicijuotas investicijų projektas, kuris bus finansuojamas iš 2 šaltinių: I etapas – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, II ir III etapai – iš Kelių direkcijos ir Visagino savivaldybės biudžeto.
Už viso projekto įgyvendinimą atsakinga Savivaldybės administracija, o I etapo projekto pareiškėja – UAB „Visagino būstas“, nes nuo 2016 m kovo 6 d. paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja savivaldybėje.
Projekto tikslas – užtikrinti savivaldybės gyventojams bei paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos abonentams kokybišką nuotekų tvarkymą, garantuoti patogų ir saugų judėjimą mieste.
Projekto uždaviniai:
 sutvarkyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo tinklus Visagino savivaldybės teritorijoje, siekiant sudaryti sąlygas patikimam sistemos veikimui;
 atlikti pėsčiųjų alėjos dangos rekonstrukciją, kad būtų užtikrintos saugios ir patogios sąlygos miesto gyventojams judėti, suformuota estetiškai patraukli vieta poilsiui.
Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta dalis paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos tinklų – lietaus nuotekų kolektorius, esantis Visagino g. atkarpoje tarp Parko g. ir Vilties g. Bus rekonstruota 1 lietaus nuotekų kolektoriaus 450 m ilgio atkarpa su prijungimais, bendras visų rekonstruotų tinklų ilgis apie 0,67 km; bus rekonstruota Visagino g. pėsčiųjų alėjos danga, įrengti nauji takeliai, sutvarkyta aplinka, suformuotos poilsio vietos.
2017 m. po viešojo pirkimo procedūros buvo parinktas rangovas UAB „Utenos melioracija“ ir atlikta dalis darbų: 70 proc. atlikta nuotekų sistemos rekonstrukcija, 40 proc. atstatyta danga virš rekonstruojamų tinklų ir apie 10 proc. sutvarkyta kita teritorija ir įrengti nauji pėsčiųjų takai.

Projektas „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“
Siekiant sukurti Visagino mieste kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu, kuris atitiktų modernios ir šiuolaikiškos visuomenės poreikius, nuo 2014 m. buvo rengiamas projektas „Buvusios „Sedulinos“ mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“.
Projekto esmė – viename pastate sukurti visą infrastruktūrą kultūros veiklai, kuri veiktų ištisus metus (renginių, parodų ir konferencijų salės, muziejus, patalpos repeticijoms, erdvės edukacinėms programoms ir amatų studijoms, poilsio zonos). Tai būtų kultūros, turizmo ir verslo miestas po vienu stogu, fiksuojantis istorinius laikotarpius – nuo išsaugotų tradicijų iki sukurtų ir kuriamų šiandien. Projekto tikslas – sukurti Visagino mieste kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu, kuris atitiktų modernios ir šiuolaikiškos visuomenės poreikius.
Šio projekto pareiškėjas Visagino kultūros centras kartu su partnere Visagino savivaldybės administracija. Projekto metu planuojama atlikti vidaus patalpų remontą ir įrengti tokias erdves:
 Teatro salę, Senamiesčio ir Teatro gatves, Etno gatvę-parodų salę, Konferencijų salę, Visagino žvaigždžių alėją, Choreografijos salę, valgyklą. Taip pat planuojama sutvarkyti sanitarinius mazgus ir atlikti koridorių remontą;
 pagal parengtą remonto darbų aprašą įsigyti įrangą į 4 patalpas: Teatro salę, Konferencijų salę, Parodų gatvę ir Visagino žvaigždžių alėją;
 pagal parengtą remonto darbų aprašą įsigyti baldus į Teatro salę, Konferencijų salę, choreografijos salę, valgyklą, Etno gatvę-parodų salę, Teatro gatvę, Senamiesčio gatvę bei Visagino žvaigždžių alėją.


8 pav. Buvusios Sedulinos mokyklos patalpos, kurios pagal projektą bus pritaikytos bendruomenės reikmėms


 
 
 
2017 m. po paraiškos pateikimo CPVA ir jos įvertinimo buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis ir prasidėjo projekto veiklų įgyvendinimas. Pasirašyta Rangos sutartis dėl pastato remonto su UAB „G&J Group” ir vyksta darbai visame pastate, įsigyta dalis įrangos ir vyksta baldų pirkimo procedūros, planuojami kiti pirkimai.
Bendra planuojama projekto vertė – 797 588,28 Eur. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“.

Projektas „ Visagino darnaus judumo plano parengimas“
Per 2017 m. buvo pradėtas ir baigtas projektas „Visagino darnaus judumo plano parengimas“. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (projekto Nr. 04.5.1-TID-V-513-01-0007). Bendra projekto vertė – 20,0 tūkst. Eur.
Visaginas, būdamas pakankamai naujos statybos miestas, kurio teritorija yra kompaktiška ir miestas yra labai didelio tankumo, pramoninis potencialas yra už miesto teritorijos ribų, o miesto infrastruktūra pritaikyta paslaugų sektoriui, siekia išnagrinėti pagrindinius visų Visagino susisiekimo sistemos naudotojų judumo poreikius ir surinkti siūlymus, kaip subalansuotai išnaudoti miesto erdvę, esamą infrastruktūrą pritaikant viešajam keleiviniam transportui, pėstiesiems ir dviratininkams.
Projekto tikslas – parengti Visagino darnaus judumo planą, kurį įgyvendinus Visagino mieste bus sukurta subalansuota, efektyvių išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiama darnaus judumo sistema.
Visagino miesto darnaus judumo planas buvo parengtas, suderintas su Susisiekimo ministerija ir patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimu Nr. TS-192. Artimiausiu laikotarpiu bus įgyvendinamos priemonės, numatytos plane, rengiant projektus iš įvairių finansavimo šaltinių (nacionalinių programų, savivaldybės biudžeto lėšų, tarptautinio bendradarbiavimo programų, privačių lėšų ir pan.).

Projektas „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ (pareiškėjas – Utenos rajono savivaldybės administracija)
Dar 2016 m. buvo pasirašyta Partnerystės sutartis tarp projekto pareiškėjos – Utenos rajono savivaldybės administracijos ir 5 Utenos apskrities savivaldybių administracijų dėl bendro projekto rengimo ir paraiškos pateikimo finansavimui gauti. Po projekto parengimo ir vertinimo LVPA, 2017 m. buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis ir prasidėjo projekto įgyvendinimas. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.
Projekto tikslas – išplėsti turizmo informacinę infrastruktūrą Utenos regione ir padidinti turistų ir lankytojų informuotumą apie regioniniuose maršrutuose „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai“ esančias lankytinas vietas.
Visagino savivaldybės teritorijoje projekto lėšomis bus įrengti 8 informaciniai stendai. Projekto koordinavimo veiklas atlieka ir visus pirkimus organizuoja projekto pareiškėjas – Utenos rajono savivaldybės administracija. 2017 m. buvo suderintos stendų įrengimo vietos, parengta ir pateikta tekstinė informacija, suderintas nuotraukų skaičius ir fotografuojami objektai.
Visagino savivaldybės projekto finansavimo dalis sudaro 23,89 tūkst. Eur, iš jų ES finansavimas – 20,310 tūkst. Eur. 

Projektas „Pertvarkymas (Trans-form)“ (Transformations from Slum to Chic), finansuojamas pagal INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą
 

Projekto paraiška kartu su projekto pareiškėju –Euroregiono „Ežerų kraštas“ direktorato biuru Latvijoje (Latvian Office of Euroregion "Country of lakes") buvo pateikta 2017 m. vasarą ir 2018 m. gautas patvirtinimas, kad projektas gavo finansavimą.
Projekto metu siekiama regeneruoti apleistas teritorijas Lietuvos ir Latvijos regionuose: atlikti senų ir nereikalingų pastatų griovimo darbus arba parengti techninius dokumentus – griovimo ir teritorijos tvarkymo projektus. Visagino savivaldybės veikla – Vilties g. 3 pastato griovimo aprašo parengimas.

Projektas „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“
Projekto „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas parengiamasis etapas prasidėjo 2016 m. pradžioje parengus projekto investicinį projektą, 2016 m. rugpjūčio mėn. buvo pateiktas projektinis pasiūlymas su investiciniu projektu.
Visagino miesto vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale padėtis prasta, kelio danga duobėta, nevienodo pločio, nėra saugaus praėjimo pėstiesiems ir saugaus pravažiavimo dviratininkams. Nėra išspręstas paviršinio ir gruntinio vandens netekėjimo klausimas. Gatvėse nėra suformuotų skersinių nuolydžių. Šaligatvių plytelės bei šaligatvio borteliai stipriai aptrupėję. Pagrindinės avaringumo priežastys yra prastas matomumas, apsauginių elementų nebuvimas, apie avaringas kelio sankirtas informuojančių ženklų nebuvimas. Įvertinus projekto metu siekiamą išspręsti problematiką, galima ją apibendrinti kaip saugių, geros būklės gatvių, spartinančių gyventojų susisiekimą su kitais keliais, verslo ir visuomeniniais objektais trūkumas.
Projekto tikslas – vietinės reikšmės kelių infrastruktūros Visagino savivaldybės teritorijoje modernizavimas. Už projekto įgyvendinimą bus atsakinga Savivaldybės administracija.
Projektu siekiamas rezultatas – bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 1,36 km.
Projektas bus įgyvendinamas Europos regioninio plėtros fondo (657 999 Eur) ir Savivaldybės administracijos (116 117 Eur) lėšomis. Planuojama, kad projekto finansavimo ir administravimo sutartis bus pasirašyta iki 2018 metų II ketvirčio pabaigos. Projekto įgyvendinimas truks 18 mėn. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko projekto rangos darbų viešieji pirkimai. Planuojama rangos darbų pradžia – 2018 m. pavasaris. Paraiškos finansavimui gauti pateikimo terminas iki 2018 m. kovo 14 d.

Projektas „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“
2017 m. buvo pakoreguotas investicinis projektas ir savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 sprendimu Nr. TS-200 pakeistas projekto vykdytojas. Pagal tarybos sprendimą projekto vykdytoju paskirta Visagino savivaldybės administracija, Visagino socialinių paslaugų centras dalyvaus projekte partnerio teisėmis, o 2017 m. pabaigoje pateiktas ir apgintas projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ projektinis pasiūlymas.
Projekto metu planuojama rekonstruojant seną ir nenaudojamą visuomeninį pastatą ir įkurti novatoriškus savarankiško gyvenimo namus. Planuojami įkurti savarankiško gyvenimo namai pagal savo inovatyvumo koncepciją neturės analogų Utenos regione bei iš dalies visoje Lietuvoje. Siekiama, kad tokie namai taptų pavyzdžiu ir bandomuoju projektu tolesnei vyresnio amžiaus asmenų apgyvendinimo plėtrai Lietuvoje.
Projekto tikslas – savarankiško gyvenimo namų Visagino mieste įkūrimas, siekiant pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą Visagine senyvo amžiaus žmonėms.
Projekto paraišką teiks Visagino socialinių paslaugų centras (terminas iki 2017-03-01). Projekto biudžetas apie 732 tūkst. Eur. Visagino savivaldybės įnašas sudarys 109 885 Eur.

Projektas „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose“
Paraišką projekto finansavimui gauti buvo suplanuota pateikti iki 2017 m. sausio 19 d. Tačiau Visagino savivaldybės administracijos specialistai, įvertinę visų reikalingų procedūrų atlikimo terminus, nustatė, kad procedūrų atlikimas ir derinimas su atsakingomis institucijomis užimtų apie 27 mėn. Be aukščiau išvardytų procedūrų, iki paraiškos pateikimo reikėtų parengti, suderinti su visuomene ir patvirtinti Savivaldybės taryboje kraštovaizdžio tvarkymo programą ir jos pagrindu įvykdyti teritorijos tvarkymo (kraštovaizdžio) projekto parengimo viešųjų pirkimų procedūras. Visas aukščiau minėtas procedūras reikėtų atlikti iki 2017 m. sausio 19 d.
Įvertinus visą informaciją ir terminus, Utenos regiono plėtros tarybai pranešta, kad Savivaldybės administracija negali laiku atlikti visų procedūrų, reikalingų projekto teritorijų miško žemės sklypus paversti kitomis naudmenomis, ir atitinkamai nėra parengusi visų su paraiška privalomų pateikti dokumentų, todėl 2017 m. sausio 19 d. nebus pasiruošusi pateikti paraiškos projekto finansavimui gauti. Projekto įgyvendinimas perkeltas į 2018 m. ir iki 2018-05-28 planuojama pateikti projektinį pasiūlymą projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ finansavimui gauti. Visagino savivaldybės administracija parengė ir 2017 m. rugsėjo 12 d. pristatė projekto kraštovaizdžio formavimo programą visuomenei, pasiūlymų bei pastabų iš dalyvių gauta nebuvo. 2017 m. spalio 26 d. programa buvo patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-199. Šiuo metu projekto visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa derinama su Aplinkos apsaugos agentūra ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija.

Projektas „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“
Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino savivaldybės administracija pradėjo projekto „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“ įgyvendinimą. Elektromobilių populiarėjimas mažina energetinių išteklių importą, sukuria geresnes sąlygas atsinaujinančios energetikos plėtrai ir užtikrina taršos miestuose mažėjimą. Lietuvoje elektromobilių populiarėjimą iki šiol stabdė reikalingos infrastruktūros elektromobiliams įkrauti trūkumas. Todėl siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai planuoja įrengti Visagino mieste dvi elektromobilių įkrovimo prieigas, t. y. vieną didelės galios ir vieną įprastos galios.
Projekto tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą valstybinės reikšmės keliuose ir miestuose, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. Projektas bus įgyvendinamas Visagino mieste.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti dvi elektromobilių įkrovimo prieigas. Už projekto įgyvendinimą atsakinga Visagino savivaldybės administracija.
Tikslinės projekto grupės: Visagino miesto ir kitų miestų gyventojai.
Projektą įgyvendinti paskatino pagrindinė problema – šiuo metu Lietuvoje nėra elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo, aiškios elektromobilių plėtros skatinimo sistemos. Siekiant paskatinti alternatyvių energijos šaltinių naudojimą ir elektromobilių plėtrą privačiame sektoriuje, būtina plėtoti elektromobilių įkrovimo prieigų tinkle. Projekto biudžetas – 67 833 Eur. Visagino savivaldybės įnašas – 10 175 Eur. Projekto įgyvendinimas numatomas 2018 m. III–IV ketv. 2017 m. pagal Visagino savivaldybės administracijos įgaliojimą Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pradėjo vykdyti įrangos pirkimą.


9 pav. Planuojamos įrengti elektromobilių įkrovimo aikštelės
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektas „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ (pareiškėjas – VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra)
Projekto tikslas - skatinti daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą, siekiant pastatų energinio naudingumo didinimo bei energijos suvartojimo viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose sumažinimo.
Projekto esmė: Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa yra ilgalaikė, vienas iš jos uždavinių yra plėtoti nuolatinį visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą pastatų energinio naudingumo didinimo, jų atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo klausimais, kad iki 2020 m. butų pasiekta ketinančiųjų dalyvauti įgyvendinant Programą arba savarankiškai diegti energijos taupymo priemones 60 proc. vertinimo kriterijaus reikšmės. 2015 m. gegužės mėn. atlikti tyrimai parodė, kad tik 29,4 % gyventojų, gyvenančių daugiabučiuose, pastatytuose pagal iki 1993 m. galiojusius statybos techninius normatyvus, (toliau – tikslinė grupė) ketina dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo programoje. Vadovaujantis tyrimo apie medijos priemonių efektyvumą išvadomis, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros Viešinimo strategijoje numatytos kompleksinės visuomenės sąmoningumą skatinančios informavimo priemonės (TV, radijas, spauda, internetas), švietimo (konferencijos, Programos pristatymas parodose, informaciniai leidiniai, katalogas), mokymo (seminarai gyventojams, savivaldybėms, mokymai BNOV), konsultavimo, skatinimo (investicijų planai ir projektai) priemonės, įgyvendinamų projektų priežiūra. Jas įgyvendinus padidės tikslinės grupės dalyvių skaičius – iki 2018 m. gruodžio 31 d. 51 % renovuotinų daugiabučių gyventojų pritars daugiabučių modernizavimui ir, esant tinkamoms aplinkybėms, ketins dalyvauti Programoje, bus didinamas viešųjų pastatų energinis efektyvumas.
Visagino savivaldybės administracija iš projekto lėšų (gauta suma yra 5,60 tūkst. Eur) 2017 m. atliko VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro energinio efektyvumo auditą, gavo pastatui energijos vartojimo sertifikatą ir parengė Investicijų projektą pastato modernizavimui. Planuojama, kad ateityje bus rengiamas projektas ir kartu su minėtais dokumentais teikiamas pastato modernizavimo darbų finansavimui gauti.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-31 10:35:51


 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                      Miesto schema

 

 

 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 35846573
Šiandien apsilankė: 1227
Dabar naršo: 52
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema